Hệ thống MINO chạy trơn tru.

Hệ thống MINO chạy trơn tru.

2013-06-18

Kể từ May 1, thẩm mĩ, MINO hệ thống ERP mới chính thức trên mạng, chạy trơn tru và xây dựng một dàn quản lý tốt cho công trình quét của MINO Enterprise.Khẩu hiệu


Với sự phát triển nhanh chóng của công ty chúng ta, MICHEO đã lập nhiều hơn là chi nhánh doanh số 15 trên thị trường quốc gia, và cũng đã vận chuyển sản phẩm đến hơn 30Quốc gia.Đồng thời sự tăng sản suất cũng gây ra một số vấn đề, như là một chu kỳ sản xuất dài, dẫn đến mất khách hàng, có rất nhiều mệnh lệnh khẩn cấp, nhưng nguyên liệu nguyên liệu chưa được đặt đúng lịch trình.Rất ảnh hưởng đến chương trình s ản xuất và giảm sự thỏa mãn khách hàng.


Tất cả những thứ này đều tiết lộ hệ thống GP rồi và trói tay 939.Các hệ thống ERP mới đã thay đổi chế độ mua sắm, sản xuất, bán hàng và chế độ quản lý khác vào chế độ quản lý tập trung.Hệ thống thông tin, vốn lưu, và phân phối vật chất thành một nguồn.Giảm dữ liệu, nâng cao quá trình s ản xuất, nâng cấp công ty và phụ trách điều hành 999.