Trình phát triển nhanh trên thị trường quốc tế

Trình phát triển nhanh trên thị trường quốc tế

2013-07-11

Đối mặt với những cơ hội và thử thách của việc phát triển vĩnh viễn tự động công nghiệp, như một ngôi sao đang lên trong khu vực công nghiệp, khi được thành lập, MICHE đã xác định thị trường nước ngoài s ẽ là công ty và gợi mở ra thị trường chiến lược tương lai của cô, và thành lập Bộ phận bán hàng qua nước ngoài.Về những sản phẩm mới, nghiên cứu và phát triển công nghệ mới, họ cũng nhắc đến nhu cầu của thị trường quốc tế.Đặc biệt là chứng nhận "trái phép" đã thành công. Mở cửa cho sản phẩm MINO được xuất ra ở nước ngoài.Với lại, để phát triển sản phẩm của MINO, MINO đã đầu tư rất nhiều, như mở Alibaba và các platform phụ, tham gia triển lãm quốc tế, vân vân.BSJDJ;

Với những sản phẩm hàng đầu, công nghệ và các giải pháp chuyên nghiệp, bây giờ, hàng loại MINO đã được xuất thành công đến nhiều hơn 30 quốc gia Bnbsp; bao gồm cả Hoa Kỳ, Mexico, Ecuador, Colombia, Brazil và Hà Lan, Nga, Nam Phi, Thổ Nhĩ Kỳ, Úc, Malaysia, Thái Lan, Việt Nam,Philippines, Pakistan, Bangla-desh, Sri Lanka, v. MINO đang cung cấp sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao cho nhiều khách hàng, nơi mà chúng đánh giá cao.

Trong tương lai, MINO sẽ tiếp tục tăng đầu tư vào thị trường nước ngoài, mở ra nhiều thị trường quốc tế hơn.Và chúng tôi dự định xây dựng văn phòng ở một số thị trường lớn và cổ phiếu địa phương, nâng cao khả năng của thương mại, làm cho nhãn đảo tần số Trung Quốc đứng vững tại khu công nghiệp của thế giới.MICNO Rapid Development in Overseas Markets