Máy dệt

Máy dệt

Hệ thống tổng hợp 5-trong một, hỗ trợ việc điều khiển điện tử, phục vụ gia nhập gia tốc siêu tốc, v.v. Những sản phẩm của chúng tôi có thể làm việc dệt với tốc độ chạy chậm và biến năng, bồi thường cơ hội đầu tiên, và ngăn việc dây kéo, có hàm hiệu nâng cao thiết bị xe hơi nước,tụ tập trong cơ sở dữ liệu chuyên gia về vải, khả năng dệt vùng một khóa và kỹ thuật địa chấn kỹ thuật số để giảm rò rỉ và tăng hiệu suất dệt.