Hộp Kết hợp tia Dương DC

  • Hộp Kết hợp tia Dương DC

    Cái hộp kết nối đèn điện dương khôn ngoan của MINO được thiết kế cho các thiết lập kết nối nhiều nhà máy điện kèm với các hệ thống điện quang, kết hợp đồng, phát hiện, theo dõi và bảo vệ, để có một kết nối an to àn, đáng tin cậy và thuận lợi giữa nhiều dây điện quang và đảo điện.