Bộ lọc mỏng trung độ

Dùng để khởi động động động động các động cơ an ninh lồng sóc với lớp điện thế 690V hay 1140V. Rộng rãi được dùng trong điện, kim loại, khai mỏ, các thiết bị khai mỏ, v.v.