Ngành hóa dầu

Ngành hóa dầu

MINO có nhiều sản phẩm tự động như máy đảo điện cao, điện hạ, máy chuyển điện, máy móc kỹ thuật, vân vân, chúng tôi, có nhiều kinh nghiệm trong việc sử dụng giàn khoan dầu mặt đất, giàn khoan dầu ngoài khơi, máy bơm bơm, bơm ốc vít và các thiết bị khác.