hmm

Có nhiều ưu điểm như bộ trình bày giàu có, bộ nhớ lớn và chức năng cấu hình mạnh, và sử dụng một giao diện máy tính đơn giản có thể dễ dàng nhận ra chức năng giao tiếp máy tính người trong nhiều tự động công nghiệp.cánh đồng.Sản phẩm bao gồm phần cứng và phần mềm.Phần cứng bao gồm máy xử lý, bộ trình bày, bộ nhập, bộ giao diện, và bộ lưu dữ liệu.Tính năng hiệu quả của trình xử lý quyết định hiệu suất của sản phẩm HPI, vốn là nguyên nhân của bộ HPI.đơn.Tùy thuộc vào mức sản phẩm của HPI, trình xử lý có thể chọn phần 8-cắn, 16-cắn, và trình xử lý 32-cắn.Tương lai của xu hướng phát triển giao diện máy móc và người máy là sáu mẫu hiện đại: tham nhũng trên giàn khoan, quốc hóa nhãn, thiết bị thông minh, giao diện thời trang, mạng lưới giao thông, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường.