Việc in và đóng gói

Việc in và đóng gói

MINO tập trung vào nghành công nghiệp máy in và đóng gói để cung cấp sản phẩm và giải pháp về hệ thống thiết bị.

  • Máy móc
    Máy móc
    Để nâng cao s ản xuất dây thép, giảm chất lượng và chi phí, máy vẽ dây, thông thường chuyể...