Bảng màu

  • Bảng màu

    Các mô-đun mặt trời với kích thước và các loại khác nhau có thể đáp ứng nhu cầu năng lượng của nhà máy điện dân cư, thương mại và nhà máy mặt đất rộng lớn.Hiện tại, các mô- đun quang điện thường sử dụng được chia ra làm hai loại: thành phần đơn pha lê và thành phần polyvệ.