Tiêm bằng nhựa

Tiêm bằng nhựa

Dựa trên ngành chuyển đổi tần số, chúng tôi cam kết cung cấp cho khách hàng một số lượng lớn các bộ điều khiển công nghiệp, máy biến đổi tần số, hệ thống phục vụ và các giải pháp chuyên nghiệp trong ngành, để giúp khách hàng sản xuất tăng tốc về hướng công nghiệp 4.0.