Độ rung động mềm

Một loại thiết bị khởi động động động động thông minh dành cho lồng lũ sóc động cơ.Ứng dụng với mức điện của 3-15KV AC đã khởi chạy.Được sử dụng rộng rãi trong việc chế tạo xi măng, khí dầu mỏ, nhiều thứ về kim loại, điện tử, khai mỏ, vân vân.