Văn hóa doanh

Văn hóa doanh

Vision:

Đã cam kết trở thành nhà cung cấp hàng đầu thế giới về sản phẩm và dịch vụ trong lĩnh vực đua xe điện và kiểm soát tự động công nghiệp.(


) Lõi giá trị:

Virtues, cục tình hình, DescriptionTriết lí kinh doanh


Ý định hướng chợ,

Chính sách chất lượng của khách hàng:


Hiệu quả: phát triển một cách tân tiến hoàn hảo, chất lượng hoàn hảo,

Talent hai: BSJdZ. Trọng Tố chung: Con người là nền tảng, mọi người có thể làm hết sức mình để phát triển khả năng của mình.*66565;


Talent Strategy: CulTo talent, Tôn trọng tài năng, full use of talent, multikênh, đa-diversition.Dịch vụ

:

Phần của dịch vụ là một sản phẩm.


. Nguyên tố đầu tiên của dịch vụ là tốc độ.Khẩu phần cơ bản của dịch vụ là giải quyết vấn đề.Khẩu hiệu của dịch vụ là sự thấu hiểu và tôn trọng.