Tiêu đề công nghiệp

Theo các đặc điểm của các ngành công nghiệp khác, Máy biến đổi theo loại MINO đã thiết kế một cấu trúc và chức năng đặc biệt để cung cấp các sản phẩm an to àn, ổn định và linh hoạt, bảo vệ đáng tin cậy cho máy nén, bơm năng lượng mặt trời, hoạt động nhà máy, các cảng, mìn, điều hòa ấm áp, nguồn cung cấp năng lượng khẩn cấp và các công nghiệp khác.