Thủ tục dịch vụ

Thủ tục dịch vụ

the service process


Mô tả luồng:Máy mô hình máy móc, s ố seri và lỗi hiện tượng.


  1. Sau khi nhận được khách hàng nhờ nhờ nhờ nhờ nhờ nhờ nhờ nhờ và kiểm tra lỗi của 399, kỹ sư MIT sẽ liên lạc qua điện thoại với người dùng và cung cấp một kế hoạch phá rối. BSJdZ Phòng trường hợp liên lạc qua điện thoại không giải quyết được vấn đề, sắp xếp kỹ sư phục vụ trực tiếp hay thông báo cho người máy.khách hàng gửi nó đến địa điểm chỉ định để bảo trì dựa theo tình trạng lỗi. BSJdZ Sau khi giải quyết vấn đề này, sẽ có những nhân viên tiếp theo được chỉ định để thực hiện bảo trì công việc của cỗ máy tại nơi làm việc.Không quan trọng cách phục vụ nào, mục tiêu cuối cùng là giúp khách hàng giải quyết vấn đề trước khi dịch vụ hoàn thành.