Hệ thống Servo

Hệ thống Servo là một hệ thống điều khiển tự động cho phép lượng s ản xuất được điều khiển của một đối tượng và điều kiện và 99 vị trí, hướng dẫn, trạng thái, v.v. theo bất kỳ thay đổi nào trong mục tiêu nhập (hay một giá trị đã từng).Servo là vị trí chính của các xung điện.Về cơ bản, nó có thể hiểu rằng khi một động cơ phục vụ tiếp nhận một xung, nó sẽ xoay góc tương ứng với một xung để đạt được sự thuyên chuyển.Bởi vì cỗ máy nô lệ tự hoạt động phát xung, vận động nô lệ xoay góc sẽ gửi một số xung tương ứng.Bằng cách này, nó đáp ứng các xung nhận được bởi động cơ servo, hay được gọi là vòng mở.Do đó, hệ thống sẽ biết được có bao nhiêu xung được gửi đến động cơ nô lệ và bao nhiêu xung được nhận lại. Có thể điều khiển độ xoay của động cơ một cách rất chính xác, với vị trí chính xác, có thể đến được 0.00mm.Động cơ phục vụ DC được chia thành động cơ quét rửa không cọ.

  • Công ty Servo

    Trong phần mềm mềm mềm của MINO có một hệ thống phục vụ chuyên dụng phổ biến và chuyên dụng phục vụ cung cấp năng lượng cao, độ tin cậy cao, chất lượng cao, giá trị, để đáp ứng nhu cầu của nhiều môi trường công nghiệp và hệ thống quan trọng, để đạt được sự kết hợp hoàn hảo của phục vụ và giải pháp.