Phương pháp và tiến trình luân chuyển phụ dẫn đường dẫn đường

Phương pháp và tiến trình luân chuyển phụ dẫn đường dẫn đường

2020-10-22

Khi nền kinh tế thế giới phát triển nhanh, nhu cầu năng lượng đã tăng lên.Khủng hoảng năng lượng và ô nhiễm môi trường đang ngày càng nghiêm trọng, và cần phải mạnh mẽ phát triển năng lượng tái tạo.Trong số đó, điện quang cũng là một phần quan trọng của năng lượng mới.Do đó, các nhà máy điện ngầm đơn pha chế và kiểm soát hệ thống điện quang đã dần trở thành một tiêu điểm nghiên cứu trong những năm gần đây.Cách điều khiển được dùng bởi một máy đảo ngoài lưới hiện tại là thường điều khiển giá trị tổng hợp điện ảnh, nhưng phương pháp này có điện áp thấp theo độ nhanh và độ chính xác thấp.Mô- đun phát hiện kỹ thuật. Mục đích của phát minh này là cung cấp một phương pháp điều khiển véc- tơ cho một máy quay siêu âm.Hệ thống điều khiển vector, một giai đoạn tách khỏi lưới, tính toán các thành phần ảo và có tốc độ phản ứng động nhanh.Để đạt được mục tiêu này, phát minh hiện này cung cấp một chế độ tách rời mạng lưới


để kiểm soát vector . Trình điều khiển véc- tơ bao gồm:


Step 1: Dùng công nghệ dây chằng khóa một giai đoạn để khoá giai đoạn điện tử Uref để đạt được giai đoạn Q952, hoãn điện từ Uref theo chu kỳ 1/4 để đạt được tín hiệu ảo Urefv, và thực hiện sự chuyển đổi tọa độ xoay trên trường Uref và điều khiển ảo.phát tín hiệu Urefv để đạt được hai thế điện lục của hệ thống tọa độ quay quay và điện từ điện lục quay ảo quay Uqv trong hệ thống phối hợp quay;

Step 2: Thu điện điện kết xuất một giai đoạn trong thời gian thực, thu được điện từ ảo... bằng cách hoãn điện điện kết xuất Us bằng vòng 1/4,và thực hiện sự chuyển đổi phối độ xoay bằng điện năng xuất một giai đoạn và điện thế ảo Um để đạt được điện áp quay Ud và sự quay ảo trong hệ thống tọa độ xoay, Voltage Uq;


Step 3: Sau khi so sánh điện quay Ud và điện quay ảo Uq với điện quay điện quay điện thoạiUdrif và điện điều chỉnh quay ảo (điện điều chỉnh tổng cục) được d ùng để lấy giá trị điều khiển điện thế trục d và giá trị điều khiển điện từ trục Q Uqr.Giá trị điều khiển điện áp trục d Udr và Giá trị điều khiển điện thế trục Q UK thực hiện chuyển đổi tọa độ tĩnh để đạt được các biến điều khiển trục thật Vm và biến điều khiển trục tưởng Vm. biến điều khiển trục thật được cung cấp cho mạch chính qua máy phát PWM.