Ghép đôi AC

Báo động Nhanh AC tự động là một yếu tố kết nối kết nối các kết nối của hai sợi quang.Nó có thể ngắt tín hiệu từ cáp quang hay gởi tín hiệu vào cáp quang.In sợi quang hình, thiết bị được đặt giữa các đầu của hai sợi quang học, cho phép tín hiệu bị lấy ra hoặc tiêm vào từ một sợi.