Bơm nước

Bơm nước

Cung cấp nước sạch ở những nơi xa xôi thiếu điện.Bộ điều khiển có thể chuyển đổi dòng điện quang trực tiếp thành dòng điện xoay chiều và điều khiển các máy bơm nước khác nhau.