Hạng các Hệ thống phát điện mặt trời

Hạng các Hệ thống phát điện mặt trời

2020-10-19

Các bộ phận hệ thống điện mặt trời được chia thành hệ thống nguồn điện ngoài lưới, hệ thống điện kết nối lưới và hệ thống phát điện.Một giới thiệu chi tiết cho việc phân loại các bộ phận hệ thống năng lượng mặt trời:


1. Hệ thống sản xuất nguồn điện ngoài lưới chủ yếu gồm các thành phần pin mặt trời, bộ điều khiển, và pin.Nếu năng lượng xuất là AC 220V hoặc 110V, cũng cần một máy chuyển điện.


2.BJDZ Hệ thống phát điện kết nối với Mạng Lưới nghĩa là nguồn điện DC do tạo ra phần năng lượng mặt trời hệ thống được chuyển đổi thành nguồn điện AC... đáp ứng các yêu cầu của nguồn điện nguồn chính bởi người máy điện kết nối lưới và trực tiếp kết nối với mạng lưới công cộng.Hệ thống điện kết nối lưới bao gồm các nhà máy điện kết nối lớn, thông thường là nhà máy điện quốc gia.Đặc trưng của nó là truyền trực tiếp nguồn năng lượng tạo ra vào lưới, được sử dụng đồng thời để cung cấp năng lượng cho người dùng.Tuy nhiên, loại nhà máy này cần một khoản đầu tư lớn, một khoảng thời gian xây dựng dài, và một khu vực lớn, và nó không phát triển nhiều.The distributed small-scale net-connected power generation system, especially the chăm điện điện điện điện điện điện điện điện điện điện thoại điện thoại điệi điện thoại điệi điệi điện trợ nhà điều trợ nhập nhất, is the điện điê Hệ thống phát điện được phân phối, cũng được gọi là hệ thống phát điện hay nguồn cung cấp năng lượng phân phối được phân phát, đề cập đến cấu hình một hệ thống cung cấp năng lượng điện điện điện nhỏ tại trang web người dùng hay gần nơi Mạng, để đáp ứng nhu cầu của người dùng cụ thể và hỗ trợ hoạt động kinh tế của mạng lưới phân phối đã có,hoặc vừa đáp ứng cả hai yêu cầu cùng lúc.


Hệ thống phát điện được phân phối, cũng được gọi là hệ thống phát điện hay nguồn cung cấp năng lượng phân phối được phân phát, đề cập đến cấu hình một hệ thống cung cấp năng lượng điện điện điện nhỏ tại trang web người dùng hay gần nơi Mạng, để đáp ứng nhu cầu của người dùng cụ thể và hỗ trợ hoạt động kinh tế của mạng lưới phân phối đã có,hoặc vừa đáp ứng cả hai yêu cầu cùng lúc. Các thiết bị cơ bản của một hệ thống phát điện quang điện gồm các thành phần tế bào điện, hộp tổ hợp hình vuông, hộp tổ hợp điện chính, tủ phân phối điện chính, móc nối mạng lưới, tủ phân phối điện AC và các thiết bị khác,cũng như thiết bị giám sát hệ thống cung điện và thiết bị giám sát môi trường.Chế độ hoạt động của nó là trong tình trạng bức xạ mặt trời, dãy buồng pin mặt trời của hệ thống sản xuất năng lượng điện quang chuyển đổi năng lượng điện từ năng lượng mặt trời, và gửi nó đến các bộ phận phân phối chính qua hộp tổ hợp DC,và sau đó được chuyển ngược vào AC bởi máy chuyển điện kết nối lưới để cung cấp công trình xây dựng và điều khiển vận tải riêng, và năng lượng dư thừa hoặc không đủ được điều chỉnh nhờ kết nối tới lưới.