Công cụ sửa

Công cụ sửa

Công nghệ công cụ máy móc nhiều năm qua, MINO đã quyết định tạo ra những sản phẩm chuyên nghiệp trong ngành công cụ máy móc.Chúng tôi phát triển độc lập hệ thống điều khiển xe của ngành công nghiệp và hợp tác với một số nhà sản xuất hệ thống CNC, cùng nhau cung cấp một loạt các biện pháp điều khiển điện tử hoàn chỉnh cho ngành công nghiệp máy để tạo giá trị cho khách hàng.