Khác

Khác

Chúng tôi có thể cung cấp hệ thống phục vụ, bộ điều khiển vận động, PLC, bộ phận tầm nhìn máy, và và sử dụng công nghệ sản phẩm tổng hợp, như xe buýt cao tốc, và, và, rải rác, giải pháp điều khiển công nghiệp.Những sản phẩm và giải pháp của chúng tôi đã được sử dụng rộng rãi trong sản xuất pin của LED, pin liti, máy cắt dây đa kết nối với người máy, robot, dụng cụ ngoại vi điện thoại di động như độ chính xác cao, mức độ tự động cao.