Hiệu ứng mềm thấp

Dùng để khởi động động động động động cơ nuôi sóc với lớp xung điện 380V. Được sử dụng rộng rãi trong điện, cung cấp nước thành phố, khai thác, thiết bị khai thác mỏ, dược, giấy và vân vân.