Chúc mừng với MINO về việc lấy chứng nhận phương án Đồ chơi.

Chúc mừng với MINO về việc lấy chứng nhận phương án Đồ chơi.

2019-07-01

Gần đây, MINo đã giành được một chứng nhận về bằng s áng chế cho mô hình tiện ích được phát hành bởi Văn phòng Công Lý Công Lý và Quả Nhân Dân vận động.352;39;s Nền Cộng hòa Trung Quốc, dựa trên thuật toán MPP cho hệ thống nâng cấp nước Mỗi động năng lượng mặt trời thông minh. Nhận được chứng nhận này đại diện cho những thành tựu mới nhất của NHP, MINO trong việc điều khiển quá trình nghiên cứu và nâng cao chất lượng âm bố trí. Hơn nữa, quyền sáng chế này rất quan trọng cho việc phát triển công ty trong lĩnh vực năng lượng mặt trời của chúng ta.BJDZ Kết quả s áng chế không chỉ nâng cao công nghệ của các sản phẩm, mà còn hỗ trợ kỹ thuật rất mạnh cho công ty và kiểm soát mọi thứ.


Utility Model Certificate