Khách đến thăm Micno ở Nam Phi

Khách đến thăm Micno ở Nam Phi

2012-11-22

Các khách hàng danh dự của chúng tôi từ Nam Phi đã đến MINO.Chúng chuyên môn cung cấp hệ thống điều khiển điện cho nông nghiệp, và cũng muốn mở rộng kinh doanh trong ngành khai thác mỏ.


South Africa Customer

Sau khi thăm từng khoa một, họ đã bị thu hút bởi các thủ tục kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt, sản phẩm hạng nhất * Good Management.Chúng tôi đã có một cuộc họp dài với các chi tiết về sản phẩm, kỹ thuật, yêu cầu của họ trên thị trường địa phương và sử dụng tình hình, và hệ thống Mùa biến tần số có thể đáp ứng đủ các yêu cầu của họ.Nên chúng tôi muốn hợp tác từng bước một, mở cả thị trường Nam Phi bằng nỗ lực chung.